marți, 12 iulie 2011

Ce inseamna OM ?

Se pare că OM este un cuvânt ce nu există în altă limbă decât limba română. Un lucru foarte ciudat având în vedere că, limba română, aşa cum ştim, nu este o limbă "singură pe lume" ci face parte dintr-o familie largă având că bunica limba latină sau ?
Pentru că nu sunt nici lingvist şi nici istoric o să mă rezum la câteva copy-paste-uri pe care o să-mi permit să le traduc pentru a fi spre înţelesul tuturor şi mai ales pentur a mă asigura că vorbim despre acelaşi lucru.

Google intrebat generic "What is om ?" te trimite imediat la prietena Wikipedia care zice aşa:
"is a sacred/mystical syllable in the Dharma or Indian religions, i.e. Sanatan Dharma, Hinduism, Jainism, and Buddhism."
Pentru cei interesati: http://en.wikipedia.org/wiki/Om

Mergem pe mana lor sa vedem unde ajungem:

 "bhūtaü bhavad-bhaviùyad-iti sarvam Omkāra eva
What had happened before, what is now and what will be later
– everything is just Om. (Māõóukyopaniùad, 1)"
Ce s-a întâmplat înainte, ce este acum şi ce va fi mai târziu - totul este doar OM

 "Creation itself was set in motion by the vibration of Om"
 Însăşi creaţia a fost pusă în mişcare prin vibraţia lui OM

"This symbol, ... represents both the unmanifest and manifest aspects of God"
Acest simbol reprezintă atât aspectele nemanifestate cât şi cele manifestate ale lui Dumnezeu

"The scriptures tell us that "OM" is the planets primordial vibration from which the entire universe has arisen. All other sounds are contained within it."
Scripturile ne spun că OM este vibraţia primordială a planetei din care a luat naştere întreg universul. Toate celelalte sunete sunt cuprinse în el.

"Om , according to the ancient scripts of the Vedic civilization, is the sound of life"
Conform scripturilor antice ale civilizatiei Vedice OM este sunetul vietii

"Before the beginning, the Brahman (absolute reality) was one and non-dual. It thought, "I am only one -- may I become many." This caused a vibration which eventually became sound, and this sound was Om."
Înainte de început, realitatea absolută (Brahman) era una şi era non-duală. S-a gândit: 'Sunt doar unul - voi deveni mult/mulţi/multe' Acest gând a cauzat o vibraţie care a devenit un sunet. Acest sunet a fost OM

Chiar şi în credinţa noastră creştină OM-ul reprezintă încoronarea existenţei.  
Chiar şi noi slăvim acest OM, nu însă ca sunet, nu însă ca simbol. Îl slăvim pe OM pentru că a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Ce frumos că întâmplător, noi românii, urmaşi ai lui Traian, moştenitori ai limbii romane, am modificat de-a lungul anilor latinescul "homo" şi am ajuns să rezonăm cu întreg Universul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Minte !

La început a fost Cuvântul. Există oare o propoziție cu mai multă profunzime ? Cuvântul nu poate fi pătruns de mintea omenească însă cuvi...